YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định lồng ngực có đặc tính gì?

  • A. Là một cấu trúc đàn hồi
  • B. Kín
  • C. Có thể thay đổi kích thước theo 3 chiều: trước sau, trên dưới, ngang
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lồng ngực có đặc tính: Là một cấu trúc đàn hồi, kín, có thể thay đổi kích thước theo 3 chiều: trước sau, trên dưới, ngang

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 326434

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON