YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bao ngoài 2 lá phổi có 2 lớp màng, lớp màng ngoài dính với lồng ngực, lớp màng trong dính với với phổi, giữa 2 lớp có những gì?

  • A. Lớp mỡ
  • B. Chất nhầy
  • C. Chất dịch
  • D. Cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bao ngoài 2 lá phổi có 2 lớp màng, lớp màng ngoài dính với lồng ngực, lớp màng trong dính với với phổi, giữa 2 lớp có chất dịch.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 326439

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON