YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết cơ quan nào có nắp thanh quản ( sụn thanh nhiệt) có thể cử động để đậy kín đường hô hấp?

  • A. Mũi
  • B. Họng
  • C. Thanh quản
  • D. Phổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thanh quản có nắp thanh quản ( sụn thanh nhiệt) có thể cử động để đậy kín đường hô hấp.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 326436

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON