YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết đường dẫn khí chỉ có nhiệm vụ dẫn khí chấm dứt ở cuối cấu trúc nào?

  • A. Ống phế nang
  • B. Tiểu phế quản hô hấp
  • C. Tiểu phế quản
  • D. Tiểu phế quản tận cùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đường dẫn khí chỉ có nhiệm vụ dẫn khí chấm dứt ở cuối cấu trúc : Tiểu phế quản tận cùng

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 326430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF