AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What could Rest replace the phrase 'geothermal power' in the passage?

  • A. heat from the earth
  • B. gases in the earth's atmosphere
  • C. steam that shot up out of the earth
  • D. water in the ocean, lake, or river

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>