YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  We visited _______ two years ago.

  • A. the Canada and the United States
  • B. Canada and the United States
  • C. the Canada and United States
  • D. Canada and United States

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mạo từ the dùng cho một số quốc gia trong đó có the United States

  Đáp án B đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7077

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON