ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  France and Britain are separated by Channel.

  • A. France
  • B. Britain
  • C. separated
  • D. Channel

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Channel --> the Channel

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7081

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON