YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  France and Britain are separated by Channel.

  • A. France
  • B. Britain
  • C. separated
  • D. Channel

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Channel --> the Channel

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7081

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON