YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  My daughter plays _____ piano very well.

  • A. the
  • B. a
  • C. X
  • D. an

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trước danh từ là các loại nhạc cụ phải có mạo từ "the"

  Đáp án A đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7076

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF