ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  My daughter plays _____ piano very well.

  • A. the
  • B. a
  • C. X
  • D. an

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trước danh từ là các loại nhạc cụ phải có mạo từ "the"

  Đáp án A đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7076

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON