YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  _____driver was_____strong athletic young man.

  • A. The/the
  • B. The/a
  • C. A/ the
  • D. A/a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Driver là nghề nghiệp xác định --> the

  Strong athletic young man danh từ số ít --> a

  Đáp án B đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7078

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON