YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình nhà Nguyễn để kí kết bản hiệp ước mới vào năm 1874?

  • A. Pháp thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội
  • B. Pháp bị chặn đánh ở Thanh Hóa
  • C. Pháp thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ nhất
  • D. Pháp thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Pháp thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ nhất nên chúng phải tìm cách thương lượng với triều đình nhà Nguyễn để kí kết bản hiệp ước mới vào năm 1874

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22281

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON