YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Triều đình nhà Nguyễn đã làm gì sau chiến thắng của quân dân ta tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873)?

  • A. Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)
  • B. Lãnh đạo nhân dân kháng chiến
  • C. Cử Tổng đốc Hoàng Diệu tiếp tục chỉ huy cuộc kháng chiến
  • D. Tiến hành cải cách duy tân đất nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Triều đình nhà Nguyễn đã kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874) sau chiến thắng của quân dân ta tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22282

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON