ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao ta có cảm giác khát nước?

  • A. Do áp suất thẩm thấu trong máu tăng             
  • B. Do áp suất thẩm thấu trong máu giảm.
  • C. Vì nồng độ glucôzơ trong máu tăng.               
  • D. Vì nồng độ glucôzơ trong máu giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25171

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON