• Câu hỏi:

  Vì sao nói ngày 30- 1- 1933 mở ra thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Đức ?

  • A. Hin–đe –bua lên làm tổng thống Đức, thi hành chính sách phản động đàn áp cách mạng
  • B. Hít– le lên làm thủ tướng Đức, đàn áp công nhân
  • C. Hin -đen –bua lên làm tổng thống Đức, đàn áp phong trào cách mạng.
  • D. Hít – le lên làm thủ tướng Đức, thi hành các chính sách phản động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC