YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đâu là vật thể nhân tạo?

  • A. cây mía đường
  • B. cây thốt nốt
  • C. củ cải đường,
  • D. nước hàng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xem lại định nghĩa vật tự nhiên, vật nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh

  - Vật thể tự nhiên là những vật thể có sẵn trong tự nhiên

  - Vật thể nhân tạo là những vật thể do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống

  - Vật hữu sinh (vật sống) là vật thể có các đặc trưng sống

  - Vật vô sinh (vật không sống) là vật thể không có các đặc trưng sống

  → Vật tự nhiên: cây mía đường, cây thốt nốt, củ cải đường

  - Vật nhân tạo: nước hàng

  Đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 290608

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON