YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: hoa đào, hoa mai, con người, cây cỏ, quần áo…Hãy cho biết vật nào là nhân tạo?

  • A. Hoa đào
  • B. Cây cỏ
  • C. Quần áo
  • D. Tất cả đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vật thể nhân tạo gồm có quần áo, thuyền xe, máy tính, sách vở . . . thì vật thể nhân tạo bao gồm tất cả vật thể mà do bàn tay con người tạo ra nhằm mục đích sử dụng những chức năng của vật thể đó giúp ích cho đời sống, xã hội.

  ⇒ Quần áo

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 290610

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON