• Câu hỏi:

  Vật nào dưới đây đóng vai trò tương tự như thời khóa biểu?

  • A. Lịch làm việc của bố mẹ
  • B. Lịch treo tường
  • C. Thời gian biểu học tập ở nhà
  • D. Cả A và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC