AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào chính xác nhất?

  • A. Hệ điều hành máy tính chỉ điều khiển các thiết bị phần cứng
  • B. Hệ điều hành máy tính chỉ điều khiển các chương trình
  • C. Hệ điều hành máy tính điều khiển tất cả các thiết bị phần cứng và mọi chương trình hoạt động trên máy tính
  • D. Hệ điều hành máy tính chỉ điều khiển bàn phím và chuột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA