• Câu hỏi:

  Vào các ngày 22/6 độ dài của ngày và đêm ở hai điểm Cực như thế nào?

  • A. 6 tháng đêm, 6 tháng ngày
  • B. 5 tháng đêm, 7 tháng ngày
  • C. 4 tháng đêm, 8 tháng ngày
  • D. 7 tháng ngày, năm tháng đêm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC