YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Vai trò tiếp nhận và trả lời kích thích của môi trường, điều hoà hoạt động các cơ quan là của hệ cơ quan nào?

  • A. Hệ vận động
  • B. Hệ tuần hoàn
  • C. Hệ bài tiết
  • D. Hệ thần kinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Hệ vận động: Vận động và di chuyển
  • Hệ tuần hoàn: Vận chuyển, trao đổi chất dinh dưỡng tới tế bào, mang chất thải CO2 từ tế bào tới cơ quan bài tiết.
  • Hệ bài tiết: Lọc máu tạo nước tiểu.
  • Hệ thần kinh: Điều hòa, điều khiển, phối hợp hoạt động của các cơ quan.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9085

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON