YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì? 

  • A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
  • B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
  • C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng 
  • D. Tất cả các phương án đưa ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh cho việc các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124680

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON