YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động? 

  • A. Hệ tuần hoàn
  • B. Tất cả các phương án còn lại
  • C. Hệ vận động 
  • D. Hệ hô hấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi chúng ta bơi cật lực, thì hệ tuần hoàn, hệ vận đông và hệ hô hấp sẽ tăng cường độ hoạt động.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124681

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON