YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khoang ngực và khoang bụng ngăn cách bởi

  • A. Cơ ngực
  • B. Cơ bụng
  • C. Cơ hoành
  • D. Cơ ngực và cơ bụng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khoang ngực và khoang bụng ngăn cách bởi cơ hoành.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON