YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vai trò của các chất hữu cơ do TV chế tạo

  • A. cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng 
  • B. cung cấp thức ăn cho động vật người
  • C. cung cấp nguyên liệu làm thuốc   
  • D. Cả A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79947

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON