• Câu hỏi:

  Trường hợp nào không vi phạm chỗ ở của công dân

  • A. Có lệnh khám xét công an vào nhà dân khám xét vì nghi tàng trữ chất ma túy
  • B. Ông T tự ý vào nhà của Ông B mà chưa được cho phép
  • C. Ông A tự ý vào nhà ở của mình
  • D. A, B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC