YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trụ sở phủ đô hộ nước ta dưới thời Đường đặt ở đâu: 

  • A. Cửa sông Tô Lịch
  • B. Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội
  • C. Việt Trì - Phú Thọ
  • D. Tống Bình - Hà Nội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21730

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON