AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Turbo Pascal, đang ở cửa sổ chương trình nguồn muốn xem lại màn hình Output:

  • A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5
  • B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F7
  • C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F6
  • D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA