YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong toàn bộ khối lượng nước trên trái đất, nước mặn chiếm

  • A. 73%
  • B. 69%
  • C. 85%
  • D. 97%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22327

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON