YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm tạo thành phải có cùng:

  • A. Số nguyên tử trong mỗi chất
  • B. số nguyên tử của mỗi nguyên tố
  • C. Số nguyên tố tạo ra chất
  • D. Số phân tử của mỗi chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm tạo thành phải có cùng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13032

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON