• Câu hỏi:

  Kim loại luôn đóng vai trò là chất gì trong phản ứng oxi hóa khử:

  • A. Chất oxi hóa
  • B. Chất khử
  • C. Chất xúc tác
  • D. Chất môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC