YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phương trình nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử:

  • A. CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • B. CuSO4 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaSO4
  • C. 2Fe + 3Cl2  2FeCl3
  • D. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 20NaCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phản ứng 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 có sự thay đổi số oxi hóa

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF