AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương trình nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử:

  • A. CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • B. CuSO4 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaSO4
  • C. 2Fe + 3Cl2  2FeCl3
  • D. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 20NaCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phản ứng 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 có sự thay đổi số oxi hóa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>