YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt photpho trong khí oxi thu được điphotpho pentaoxit. Phương trình chữ nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng hóa học trên

  • A. Photpho + điphotpho pentaoxit  khí oxi
  • B. Photpho  khí oxi + điphotpho pentaoxit 
  • C. điphotpho pentaoxit  Khí oxi + photpho
  • D. Photpho + khí oxi  điphotpho pentaoxit 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA