YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đốt photpho trong khí oxi thu được điphotpho pentaoxit. Phương trình chữ nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng hóa học trên

  • A. Photpho + điphotpho pentaoxit  khí oxi
  • B. Photpho  khí oxi + điphotpho pentaoxit 
  • C. điphotpho pentaoxit  Khí oxi + photpho
  • D. Photpho + khí oxi  điphotpho pentaoxit 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Photpho + khí oxi → điphotpho pentaoxit 

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13034

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF