ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại:

  • A. 1 loại
  • B. 2 loại
  • C. 3 loại
  • D. 4 loại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành 2 loại

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7962

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON