YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thông tin trong thiết bị nào sẽ bị mất đi khi tắt máy:

  • A. RAM
  • B. Ổ đĩa cứng
  • C. Đĩa mềm
  • D. Cả A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thông tin trong thiết bị RAM sẽ bị mất đi khi tắt máy

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7966

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON