YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong hệ điều hành Windows, muốn tạo một thư mục mới trên Desktop, ta thực hiện:

  • A. Nháy chuột phải tại vùng trống trên màn hình nền \(\rightarrow\) New \(\rightarrow\) Folder, gõ tên thư mục và nhấn phím Enter
  • B. Nháy chuột trái tại vùng trống trên màn hình nền \(\rightarrow\) New \(\rightarrow\) Folder, gõ tên thư mục và nhấn phím Enter
  • C. Nháy đúp chuột tại Computer \(\rightarrow\) New \(\rightarrow\) Folder, gõ tên thư mục và nhấn phím Enter
  • D. Mở Computer Control Panel \(\rightarrow\) New \(\rightarrow\) Folder, gõ tên thư mục và nhấn phím Enter

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>