• Câu hỏi:

  Recycle Bin trong Windows là:

  • A. Nơi lưu trữ tạm thời file hay folder bị xóa, có thể phục hồi lại
  • B. Một chương trình tiện ích để quản lý file và folder
  • C. Một chương trình dùng để sắp xếp, chỉnh sửa đĩa
  • D. Một chương trình soạn thảo đơn giản, không cần thiết phải định dạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC