YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong cơ thể người có mấy loại mô chính? 

  • A. 5 loại
  • B. 2 loại
  • C. 4 loại  
  • D. 3 loại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong cơ thể người có 4 loại mô chính là mô cơ, mô liên kết, mô biểu bì và mô thần kinh.

  ⇒ Đáp án: C 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124697

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON