YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng? 

  • A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể
  • B. Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng
  • C. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau 
  • D. Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mô là tập hợp gồm các tế bào chuyên hoá có cấu tạo giống nhau và thực hiện chức năng nhất định.

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124706

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON