YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của mô biểu bì là

  • A. các tế bào xếp sit nhau
  • B. các tế bào gối lên nhau
  • C. các tế bào ngăn cách nhau bởi các khoảng gian bào
  • D. các tế bào nối đuôi nhau thành dải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm của mô biểu bì là các tế bào xếp xít nhau.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9147

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON