YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cơ tham gia vào cấu tạo tim thuộc mô

  • A. liên kết
  • B.
  • C. thần kinh
  • D. biểu bì

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ tham gia vào cấu tạo tim thuộc mô cơ (mô cơ tim).

  ⇒ Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9152

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON