• Câu hỏi:

  Trong các thao tác dưới đây, thao tác nào không phải là thao tác định dạng đoạn văn bản?

  • A. Chọn màu đỏ
  • B. Tăng khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn
  • C. Tăng khoảng cách giữa các đoạn văn
  • D. Căn giữa đoạn văn bản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC