AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các nút lệnh dùng để định dạng đoạn văn bản gồm có các nút nào?

  • A. Căn lề
  • B. Thay đổi lề cả đoạn văn
  • C. Khoảng cách dòng trong đoạn văn
  • D. Tất cả ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>