AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các số sau có bao nhiêu phân số là số dương: \(\frac{1}{4};\frac{-2}{3};\frac{5}{-7};\frac{-4}{-9};\frac{-(-3)}{7}\)

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các phân số có tử và mẫu là 2 số cùng dấu thì là phân số dương và chú ý \(-(-a)=a\) nên ta có các phân số dương là:

  \(\frac{1}{4};\frac{-4}{-9};\frac{-(-3)}{7}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>