ADMICRO
 • Câu hỏi:

  2 người A và B cùng đi trên một đoạn đường như nhau: Biết rằng  thời gian của người A và người B để đi hết đoạn đường lần lượt là: \(\frac{5}{6}(h);\frac{7}{8}(h)\)

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. A chậm hơn B
  • B. B nhanh hơn A
  • C. B chậm hơn A
  • D. Chưa thể xác định được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(t_{A}=\frac{5}{6}(h)=\frac{5.4}{6.4}=\frac{20}{24}(h)<t_{B}=\frac{7}{8}(h)=\frac{7.3}{8.3}=\frac{21}{24}(h)\)

  Nên A nhanh hơn B hay B chậm hơn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA