ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau:

  (1) phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh.

  (2) phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ.

  (3) phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng.

  (4) phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng.

  Các phát biểu đúng về phản xạ là:

  • A. (1), (2), (3) và (4)      
  • B. (2), (3) và (4)     
  • C. (1), (2) và (4)          
  • D. (1), (2) và (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74847

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON