ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Gibêrelin có vai trò

  • A. làm tăng số lần nguyên phân và chiều dài của tế bào, giảm chiều dài thân
  • B. làm tăng số lần nguyên phân, tăng chiều dài của tế bào và chiều dài thân
  • C. làm tăng số lần nguyên phân, giảm chiều dài của tế bào và tăng chiều dài thân
  • D. làm giảm số lần nguyên phân, tăng chiều dài của tế bào và chiều dài thân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74846

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON