• Câu hỏi:

  Trong các giai đoạn thiết kế, nếu " thẩm định, đánh giá phương án thiết kế " không đạt thì phải quay về giai đoạn nào? 

  • A. Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử.    
  • B. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế.
  • C. Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế.     
  • D. Lập hồ sơ kĩ thuật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC