YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống?

  • A. lớn lên
  • B. sinh sản
  • C. lấy các chất cần thiết, loại bỏ các chất thải
  • D. Cả A,B,C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các dấu hiệu chung của mọi cơ thể sống:

  • lớn lên
  • sinh sản
  • lấy các chất cần thiết, loại bỏ các chất thải

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8467

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON