YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong bản vẽ nhà trên có bao nhiêu cửa sổ?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Trong bản vẽ nhà có tổng cộng 8 cửa sổ

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16417

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON