YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phòng sinh hoạt chung trong bản vẽ có kích thước nào dưới đây ?

  • A. 3000x4000
  • B. 3000x5000
  • C. 3000x4500
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Phòng sinh hoạt chung trong bản vẽ có kích thước : 3000x4500

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16416

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON