YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trên trục số điểm 2 cách điểm 0 là 2 đơn vị theo chiều dương, điểm -2 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âm

  Điền vào chỗ trống ở câu sau:

  Điểm -4 cách điểm 4 là...đơn vị theo chiều...

  Lời giải tham khảo:

  Điểm -4 cách điểm 4 là 8 đơn vị theo chiều âm

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>